Pokračuje očista sídliska

11.04.2018

Na základe požiadavky obyvateľov Aténskej ulice, pracovníci miestneho úradu zlikvidovali hrubý stavebný odpad, ktorý zamedzoval odtoku vody a znepríjemňoval život obyvateľov v okolí. 

Ing. Emil Petrvalský - zástupca starostu MČ