Pracovné rokovanie u hlavnej architektky

03.01.2018

Na základe pozvania Ing. arch. Petronely Királyovej, poverenej hlavnej architektky mesta Košice, sa dňa 3. januára 2018  uskutočnilo pracovné rokovanie vedenia MČ s Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zamerané k plánovanej výstavbe hromadných garážových domov na Pekinskej a Sofijskej ulici v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. Pracovné rokovanie sa uskutočnilo na základe prijatého uznesenia č.224/2017 z 19.zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ zo dňa 13.12.2017 v prítomnosti pozvaných investorov a poslancov.Na pracovnom rokovaní boli vznesené pripomienky a návrhy Útvarom hlavného architekta mesta Košice k zaslaným návrhom investorov o.i. aj požiadavka na urbanistické riešenie garážovo-parkovacích domov na Sofijskej a Pekinskej ulici. Z predmetného rokovania bol spracovaný Útvarom hlavného architekta mesta Košice zápis s pripomienkami a odporúčaniami pre investorov na základe ktorého bude pokračovať ďalší schvaľovací proces.

Dokumenty na stiahnutie