Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 12        nasledujúce
[Polícia žiada občanov o pomoc]
19.02.2020
Vážení obyvatelia sídliska Ťahanovce,
 
obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky Košice-Ťahanovce eviduje v poslednom čase zvýšený počet vlámaní do pivníc a kočikární.
Žiadame Ťahanovčanov, aby boli opatrní v tom, komu otvárajú vchodové dvere a koho púšťajú do svojich brán. Aj napriek tomu, že polícia na dolapení páchateľov usilovne pracuje, žiada o pomoc občanov, aby v prípade zaznamenania podozrivých osôb alebo podozrivého konania ihneď kontaktovali linku 158.
viac
[Pripravujeme uvítanie detí do života]
05.02.2020

Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o slávnostný akt uvítania Vášho dieťaťka do života nahlásili čím skôr, najneskôr do 21. februára 2020 na miestny úrad, tel. 055/6360430 alebo e-mailom: evidencia@tahanovce.sk, mutah@tahanovce.sk. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

viac
[Na bežeckom ovále si už môžete zabehať aj za tmy]
28.01.2020

V týchto dňoch sa ukončili práce na osvetlení bežeckého oválu v areáli ZŠ Belehradská  široká verejnosť si bude môcť  zabehať aj vo večerných hodinách. Keďže za areál zodpovedá základná škola, je nevyhnutné  rešpektovať  na webe školy zverejnený Prevádzkový poriadok ( https://zsbelehradska.sk/prevadzkovy-poriadok-atletickej-d…/ ). Mestská časť oceňuje ochotu riaditeľky školy Márie Horváthovej, že vychádza verejnosti v ústrety a   zabezpečila možnosť využívať toto športovisko aj pre širokú verejnosť. 

viac
[Starostovia žiadajú rokovanie s primátorom o zmene Štatútu mesta]
17.01.2020

Na pôde mestskej časti Košice-Západ sa vo štvrtok 16.1.2020  stretli starostovia veľkých mestských častí, aby sa už tretí krát bavili o zmene Štatútu mesta Košice s cieľom presunúť niektoré kompetencie na mestské časti,samozrejme aj s balíkom peňazí. Dôvodom  je skvalitnenie služieb  obyvateľom a zníženie nákladov na ich poskytovanie. Ide predovšetkým  o údržbu zelene, chodníkov, ciest a zimnú údržbu. 

viac
[Pozývame na ples mestskej časti 2020]
16.01.2020

Oslávte Fašiangy i sv. Valentína účasťou na Ťahanovskom plese v piatok 14. vebruára 2020 o 18.00 hod v reštaurácii Glora palac. Rezerváciu lístkov zabezpečuje miestny úrad, obráťe sa s dôverou na sekretariát starostu, kde dostanete všetky potrebné informácie.

viac
[Návrhy na ocenenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v roku 2020]
..

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so Zásadami pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní každoročne oceňuje jednotlivcov alebo kolektívy, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj mestskej časti na základe vynikajúcich tvorivých výkonov, významných výsledkov a mimoriadnych zásluh v oblasti vedeckej, technickej, športovej, publicistickej a inej verejno-prospešnej činnosti.

V prípade, že vo svojom okolí poznáte takúto osobu, resp. kolektív, svoj návrh zašlite elektronicky na mutah@tahanovce.sk, resp. do podateľne miestneho úradu /Americká trieda 15, 040 13 Košice/ spolu s odôvodnením návrhu a zaslaním kontaktu na túto osobu, resp. kolektív.Svoje návrhy nám doručte najneskôr do 31. 1. 2020. Na neskôr doručené návrhy sa nebude prihliadať.

 

viac
[Silvestrovská korčuľovačka]
22.12.2019

Milí Ťahanovčania, pozývame Vás na Silvestrovskú korčuľovačku - hodinu voľného korčuľovania  v Aréne sršňov na Drábovej ulici v Košiciach. V samotnom závere roku 2019, 31. decembra od 12.30 do 13.30 hod. bude pre vás k dispozícii ľadová plocha zdarma. Na svoje si prídu aj rekreační hokejisti. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

viac
[V stredu 18.12.2019 zasadne miestne zastupiteľstvo]
16.12.2019

Posledný raz v tomto roku sa  v stredu 18. decembra stretnú na spoločnom rokovaní poslanci miestneho zastupiteľstva. V poradí jedenáste zasadnutie bude mať na programe okrem iného aj najdôležitejší dokument roka - Rozpočet mestskej časti na rok 2020.  Rokovanie miestneho zastupiteľstva začína o 14. hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice. Zasadnutie je verejné.

viac
[Pomáhame detskej onkológii]
22.11.2019

Charitatívne zbierky organizuje mestská časť od začiatku roku 2019 na každom väčšom podujatí.  Už niekoľkokrát boli odovzdané finančné prostriedky zo zbierok, na ktoré prispeli obyvatelia sídliska Ťahanovce tým, ktorí ich najviac potrebujú. Aj naposledy vo štvrtok 21.11.2019 navštívilo vedenie mestskej časti opäť oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemicnice v Košiciach, aby mu odovzdalo 590 €, ktoré sa vyzbierali na Ťahanovskom gurmánfestíku 19. októbra 2019. Poďakovanie patrí všetkým Ťahanovčanom, ktorým osudy chorých detí nie sú ľahostajné. 

viac
Stránka / 12        nasledujúce