Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 14        nasledujúce
09.07.2018

Oznamujeme obyvateľom bytových domov na Bukureštskej ulici 1-28  a spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné a prevádzkové priestory na Bukureštskej ulici, že referát dopravy Magistrátu mesta Košice spracoval návrh organizácie dopravy na tejto komunikácii so zámerom jej zjednosmernenia.
Tento návrh v grafickom spracovaní dopravného značenia vrátane žiadosti adresovanej mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je v úplnom znení zverejnený na http://www.tahanovce.net/miestny-urad/uradna-tabula/1782/
Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s obsahom žiadosti  Magistrátu mesta Košice vyzýva obyvateľov Bukureštskej ulice a prevádzkovateľov obchodných a prevádzkových jednotiek na Bukureštskej ulici, aby sa k zavedeniu jednosmernej premávky na Bukureštskej ulici v zmysle predloženého návrhu vyjadrili. Vyjadrenie zašlite na adresu  mutah@tahanovce.sk  v termíne do 10.8.2018.

Ďakujeme za porozumenie

 MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

viac
25.06.2018

Zverejňujeme overovaciu štúdiu pre predpokladanú výstavbu garážovo-parkovacieho domu Sofijská ul.

viac
28.05.2018

Pozrite si videoreportáž zo stránky mesta Košice:

Na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach otvorili vynovený lesopark. Pribudli v ňom nové altánky, stoly, lavice aj ohniská. Súčasťou je aj náučný chodník s 8 náučnými tabuľami. Mestské lesy Košice dosiaľ zrevitalizovali lesopark v rekreačnej časti Bankov a na sídlisku Dragovských hrdinov.

viac
[Na Olympii chystajú Majstrovstvá SR v STREET WORKOUTE]
28.05.2018

V športovom areáli Olympia na Čínskej ulici prednedávnom pribudlo nové workoutové ihrisko. Už tohto roku bude hostiť športovcov z celého Slovenska na 5. Majstrovstvách Slovenskej republiky v street workoute. Uskutočnia sa 9. júna 2018 o 10.30 hod. Príďte stráviť letný deň na skvelom športovom podujatí!

viac
[Deň detí na Olympii]
18.05.2018

Milé deti, aj tohto roku vám mestská časť spolu so Združením žien Košice pripravuje oslavu vášho sviatku. V športovom areáli Olympia na Čínskej ulici si v sobotu 2. júna od 15. hodiny každý určite príde na svoje. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte. Organizátori sa tešia na vašu účasť.

viac
[Otvárame zrekonštruovaný areál v lesoparku]
10.05.2018

Na štvrtok 24.mája 2018 o 10.00 hod. prepravujú Mestské lesy Košice spolu s mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce slávnostné otvorenie zrekonštruovaného areálu v miestnom lesoparku nad sídliskom, spojené s predstavením novovybudovaných oddychovo-rekreačných zariadení a náučného chodníka. Zraz účastníkov je na panelovej ceste  pri výjazde z parkoviska na Ázijskej triede. Bližšie informácie v priloženom letáku.

viac
[Diviaky opäť ohrozujú]
24.04.2018

Nakoľko sa znova množia prípady výskytu diviačej zveri v obytnej zóne, požiadalo vedenie mestskej časti o stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Lovena, na ktorom by sa hľadali riešenia tejto neprijateľnej situácie. V utorok 24. 4. 2018 zástupca starostu Emil Petrvalský privítal zástupcu Loveny, s ktorým situáciu prerokoval.

viac
[Zjednosmernenie Helsinskej ulice - názor obyvateľov.]
15.05.2018

Oznamujeme obyvateľom bytových domov na Helsinskej ulici a spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné a prevádzkové priestory na Helsinskej ulici, že referát dopravy Magistrátu mesta Košice na základe žiadosti obyvateľa Helsinskej ulice a návrhu Útvaru hlavného architekta spracoval návrh na zavedenie jednosmernej premávky na Helsinskej ulici.

viac
[Pribudne garážový dom na Berlínskej?]
13.04.2018

Dnes /13. apríla 2018/ sa stretli zástupcovia firmy ONEKO so zástupcom starostu mestskej časti za prítomnosti vedúceho oddelenia výstavby miestneho úradu MČ, aby predstavili zámer vybudovať garážový dom na Berlínskej ulici.

viac
Stránka / 14        nasledujúce