Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 13        nasledujúce
[Deň detí na Olympii]
18.05.2018

Milé deti, aj tohto roku vám mestská časť spolu so Združením žien Košice pripravuje oslavu vášho sviatku. V športovom areáli Olympia na Čínskej ulici si v sobotu 2. júna od 15. hodiny každý určite príde na svoje. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte. Organizátori sa tešia na vašu účasť.

viac
[Otvárame zrekonštruovaný areál v lesoparku]
10.05.2018

Na štvrtok 24.mája 2018 o 10.00 hod. prepravujú Mestské lesy Košice spolu s mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce slávnostné otvorenie zrekonštruovaného areálu v miestnom lesoparku nad sídliskom, spojené s predstavením novovybudovaných oddychovo-rekreačných zariadení a náučného chodníka. Zraz účastníkov je na panelovej ceste  pri výjazde z parkoviska na Ázijskej triede. Bližšie informácie v priloženom letáku.

viac
[Diviaky opäť ohrozujú]
24.04.2018

Nakoľko sa znova množia prípady výskytu diviačej zveri v obytnej zóne, požiadalo vedenie mestskej časti o stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Lovena, na ktorom by sa hľadali riešenia tejto neprijateľnej situácie. V utorok 24. 4. 2018 zástupca starostu Emil Petrvalský privítal zástupcu Loveny, s ktorým situáciu prerokoval.

viac
[Zjednosmernenie Helsinskej ulice - názor obyvateľov.]
15.05.2018

Oznamujeme obyvateľom bytových domov na Helsinskej ulici a spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné a prevádzkové priestory na Helsinskej ulici, že referát dopravy Magistrátu mesta Košice na základe žiadosti obyvateľa Helsinskej ulice a návrhu Útvaru hlavného architekta spracoval návrh na zavedenie jednosmernej premávky na Helsinskej ulici.

viac
[Pribudne garážový dom na Berlínskej?]
13.04.2018

Dnes /13. apríla 2018/ sa stretli zástupcovia firmy ONEKO so zástupcom starostu mestskej časti za prítomnosti vedúceho oddelenia výstavby miestneho úradu MČ, aby predstavili zámer vybudovať garážový dom na Berlínskej ulici.

viac
[Pokračuje očista sídliska]
11.04.2018

Na základe požiadavky obyvateľov Aténskej ulice, pracovníci miestneho úradu zlikvidovali hrubý stavebný odpad, ktorý zamedzoval odtoku vody a znepríjemňoval život obyvateľov v okolí. 

Ing. Emil Petrvalský - zástupca starostu MČ

viac
[Začína sa s úpravou detských ihrísk v správe MČ]
06.04.2018

Aj tohoto roku mestská časť pristúpila k údržbe pieskovísk na detských ihriskách. Táto povinnosť (prekopávať a premývať pieskoviská) jej vyplýva zo zákona. Údržba sa bude vykonávať každých 14 dní vo všetkých pieskoviskách, ktorých správcom je MČ až do 30.9.2018. 

viac
[Ťahanovská kvapka už 15. mája]
15.05.2018

Aj tohto roku organizuje mestská časť v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského Červeného krížaa Združením žien Slovenska mobilný odber krvi pod názvom Ťahanovská kvapka. Podujatie podporuje aj METRO Košice a OC Klas. Pozývame všetkých darcov krvi 15. mája 2018 do kultúrneho strediska na Budapeštianskej 30, Košice. Tešíme sa na Vás a vopred ďakujeme.

viac
[Korčuľovanie v Aréne sršňov]
14.04.2018

Verejné korčuľovanie v Aréne sršňov na sídlisku KVP je dostupné aj počas jarných mesiacov počas víkendov vo vyhradenom čase. V sobotu 14. apríla je pre všetkých Ťahanovčanov opäť jedna hodina korčuľovania zadarmo. Takže nielen nádejní hokejisti a krasokorčuliari, ale aj všetci ostatní, ktorých baví preháňať sa po ľade na korčuliach, ste srdečne pozvaní!

viac
Stránka / 13        nasledujúce