Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 4        nasledujúce
[Deň pre sídlisko bude 30. mája]
25.05.2020

V sobotu 30. mája 2020 sa uskutoční dobrovoľnícke podujatie s názvom Deň pre sídlisko. Je to brigáda dobrovoľníkov z radov obyvateľov, dobrovoľníckych skupín a združení, ktorým záleží na čistote a vzhľade mestskej časti. Všetci, ktorí chcete pridať ruku k dielu, ste vítaní.

Zraz je na Olympii o 9.00 hod..

viac
[Oznam pre dôchodcov ku kompenzácii výdavkov na stravu počas koronakrízy]
21.05.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce oznamuje dôchodcom s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí majú záujem o poskytnutie finančných príspevkov mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu v mesiacoch apríl – jún 2020, aby sa už v nasledujúcich pracovných dňoch najneskôr do 2. júla 2020 telefonicky obrátili na Miestny úrad mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, číslo telefónu  055/63 60 430 a kontaktovali oddelenie sociálne a správne.

viac
[Ihrisko Hrady ešte nie je otvorené]
21.05.2020

Nedávno vybudované ihrisko Hrady na Varšavskej ulici stále nie je otvorené. Napriek tomu, že na ňom prebiehajú dokončovacie práce a je oblepené páskou, mnohí nedočkavci ho už veselo užívajú. Dôsledkom  nerešpektovania zákazu je poškodený hrací prvok. Mestská časť preto dôrazne žiada obyvateľov, aby do času, kým bude ihrisko Hrady oficiálne otvorené, rešpektovali zákaz vstupu  a používania hracích prvkov.

viac
[Pri riešení parkovania chce mesto so starostom spolupracovať]
18.05.2020

Na základe otázky  starostu mestskej časti Miloša Ihnáta na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde sa pýtal, aká by mala byť forma jej  súčinnosti  pri riešení otázky parkovania, zástupcovia referátu parkovania mesta Košice a Útvaru hlavného architekta mesta Košice navštívili v piatok 15. mája 2020 sídlisko Ťahanovce, aby celú záležitosť osobne prejednali. S vedením mestskej časti i odbornými pracovníkmi rozoberali otázky rezidentského parkovania, vyhradzovania parkovacích miest , možnosti vybudovania odstavného parkoviska v lokalite za Americkou triedou, ako aj budovaním parkovacích domov v mestskej časti.

viac
[Ďalší lov diviakov okresný úrad nepovolil]
13.05.2020

Téma diviaky je aj v súčasnosti veľmi aktuálna, pretože ich počet narástol a obyvatelia ich často stretávajú hlavne za Americkou triedou smerom k Magnezitárskej ulici. Z tohto dôvodu sa stretol dnes 13.5.2020 starosta mestskej časti Miloš Ihnát spolu s prednostkou miestneho úradu Beátou Zemkovou a odbornými pracovníkmi úradu so zástupcami okresného úradu Košice a spoločnosti LOVENA, ktorej poľovný revír zaberá aj mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce.

viac
[Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity rokoval so starostom o Majetkári]
07.05.2020

Mestskú časť dnes 7.5.2020 navštívili zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Spolu so starostom mestskej časti Milošom Ihnátom a prednostkou miestneho úradu Beátou Zemkovou sa rozprávali o budúcej spolupráci a formách pomoci pre marginalizované skupiny na sídlisku Ťahanovce. V mestskej časti ide predovšetkým

viac
[Rokovania s INMEDIA o parkovacích miestach sú v ďalšom štádiu]
27.04.2020

V kancelárri starostu mestskej časti v pondelok 27.4.2020 prebehlo rokovanie mestskej časti a spoločnosti INMEDIA, ktorá má záujem vybudovať prisľúbených 16 parkovacích miest na sídlisku Ťahanovce, dohodnutých pri súhlase s umiestnením stavby spoločnosti INMEDIA v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Záležitosť je momentálne v štádiu, kedy je potrebné, aby spoločnosť INMEDIA získala vzťah k mestskému pozemku ( druh prenájmu), na ktorom by mali parkovacie miesta stáť tak, aby v konečnom dôsledku mala mestská časť k dispozícii verejné parkovacie miesta pre obyvateľov sídliska.

viac
[Starosta rokuje o odstraňovaní posypového materiálu]
24.04.2020

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát sa v piatok 24. 4. 2020 stretol so zástupcami Kosit-u, s ktorými prerokoval postup pri zabezpečení odstraňovania posypového materiálu z komunikácií (predovšetkým z parkovísk), ktorý bol počas zimnej sezóny použitý na údržbu.

viac
[Pripravujú zjednosmernenie Čínskej ulice]
23.04.2020

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát dnes 23.4.2020 rokoval s veliteľom stanice mestskej polície Ťahanovce Petrom Geršákom, poslancom Branislavom Jurom a odbornými zamestnancami oddelenia rozvoja miestneho úradu o ďalších možnostiach zjednosmerňovania ulíc na sídlisku Ťahanovce tak, aby sa zlepšila prejazdnosť ulíc a statická doprava v mestskej časti. Po Bukureštskej ulici, ktorej zjednosmernenie bolo úspešne zrealizované a obyvatelia tam žijúci ho ocenili, mestská časť chystá pripraviť projekt na zjednosmernenie Čínskej a Pekinskej ulice s vjazdom z Čínskej ulice a výjazdom cez Pekinskú ulicu

viac
Stránka / 4        nasledujúce