Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 11        nasledujúce
[Ples mestskej časti 2018_pozvánka]
10.02.2018

Pozývame vás na tradičný Ples mestskej časti do reštaurácie GLORIA PALAC  v piatok 10. februára 2017 o 18. hodine. Lístky sú už v predaji. Zakúpiť si ich môžete na sekretariáte starostu mestskej časti v úradných hodinách. 

viac
[Pozvánka na ŠACHOVÝ TURNAJ]
05.01.2018

V sobotu 3. februára 2018 sa v kultúrnom stredisku mestskej časti na Budapeštianskej 30 uskutoční tradičný Šachový turnaj pre mládež i dospelých. Bližšie informácie nájdete v priložených propozíciách súťaže. Tešíme sa na vašu účasť.

viac
[Pracovné rokovanie u hlavnej architektky]
03.01.2018

Na základe pozvania Ing. arch. Petronely Királyovej, poverenej hlavnej architektky mesta Košice, sa dňa 3. januára 2018  uskutočnilo pracovné rokovanie vedenia MČ s Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zamerané k plánovanej výstavbe hromadných garážových domov

viac
[Miestne zastupiteľstvo rokovalo posledný raz v roku]
15.12.2017

V stredu 13. decembra rokovali poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. V úvode zasadnutia odovzdala poslankyňa Uršula Ambrušová do rúk starostu mestskej časti výsledky výskumu historickej pamiatky - murovaného stĺpa

viac
[Prichádza k vám vianočné vydanie Ťahanovských novín]
15.12.2017

Posledné tohtoročné vydanie nášho periodika je okrem aktuálnych informácií ladené vianočne. Prajeme Vám príjemné čítanie.

viac
[Ťahanovské vianočné trhy 2017]
15.12.2017

Pozývame všetkých Ťahanovčanov na tradičné Ťahanovské trhy pred miestny úrad na Budapeštiansku ulicu v piatok 15. decembra 2017 o 15. hodine.

viac
[V nedeľu bude hon na diviaky]
21.11.2017

Na pracovnej porade s predsedom loveny a riaditeľom OO PZ Košice-Ťahanovce starosta mestskej časti prerokoval plánovaný bezpečnostný hon na diviaky, ktoré ohrozujú obyvateľov mestskej časti .

viac
[Konferencia DATALAN o nových trendoch informatizácie verejnej správy]
10.11.2017

V dňoch 7. a 8.11.2017 sa uskutočnila  konferencia spoločnosti Datalan o nových trendoch v elektronizácii samosprávy, na ktorej sa zúčastnili za mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce  zástupca starostu Emil Petrvalský a prednostka MÚ Naďa Černá.

viac
[Pozvánka na vianočnú detskú tvorivú dielňu]
22.11.2017

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v spolupráci so Združením žien Slovenska Košice pripravujú na 22. novembra 2017  prvé zo série predvianočnýcj kreatívnych podujatí - vianočnú detskú tvorivú dielňu. 

viac
[Zástupca starostu prijal vzácnych jubilantov]
31.10.2017

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prijal zástupca starostu mestskej časti najstarších jubilantov na sídlisku Ťahanovce. Pozvanie starostu prijali seniori, ktorí v tomto roku oslávili vzácne životné jubileá - niektorí z nich prekročili deväťdesiatku. 

viac
Stránka / 11        nasledujúce