Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 11        nasledujúce
[Pomáhame detskej onkológii]
22.11.2019

Charitatívne zbierky organizuje mestská časť od začiatku roku 2019 na každom väčšom podujatí.  Už niekoľkokrát boli odovzdané finančné prostriedky zo zbierok, na ktoré prispeli obyvatelia sídliska Ťahanovce tým, ktorí ich najviac potrebujú. Aj naposledy vo štvrtok 21.11.2019 navštívilo vedenie mestskej časti opäť oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemicnice v Košiciach, aby mu odovzdalo 590 €, ktoré sa vyzbierali na Ťahanovskom gurmánfestíku 19. októbra 2019. Poďakovanie patrí všetkým Ťahanovčanom, ktorým osudy chorých detí nie sú ľahostajné. 

viac
[Tohtoročná Ťahanovská ruža už má svojich víťazov]
21.11.2019

V zasadačke miestneho úradu dnes 21.11.2019 zneli opäť ľudové piesne. Spievali žiaci základných škôl z našej mestskej časti, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách na Ťahanovskej ruži. Vzťah k tradičnej kultúre a spevácky talent bol zúročený v prednesoch súťažiacich i v príprave žiakov pedagógmi všetkých troch základných škôl na sídlisku. Ich výkony okrem odbornej poroty ocenili aj starosta mestskej časti Miloš Ihnát a prednostka miestneho úradu Beáta Zemková, ktorí boli hosťami podujatia.

viac
[Distribúcia potravinovej pomoci]
13.11.2019

Pre vybraných obyvateľov, ktorí spĺňajú kritériá odkázanosti,  bude v utorok 19.11.2019 distribuovaná potravinová pomoc. Bližšie informácie nájdete na priloženom letáčiku.

viac
[Aktívna MŠ Juhoslovanská participuje na ďalšom medzinárodnom projekte]
11.11.2019

Mestskú časť navštívili účastníčky medzinárodného projektu ERASMUS, na ktorom aprticipuje ťahanovská Materská škola Juhoslovanská 4. Projekt, kde spolupracuje 5 krajín (Slovensko, Turecko, Rumunsko, Poľsko a Taliansko),  je pokračovaním medzinárodnej spolupráce materských a základných škôl v oblasti spoznávania kultúrneho dedičstva, nových technollógií, nových foriem vzdelávania predškolskej a školskej mládeže.

viac
[Pozor na zákaz parkovanie nákladných vozidiel]
08.11.2019

Ako informoval starosta mestskej časti na facebooku, od soboty 9.11.2019 začnú mestskí policajti s kontrolou dodržiavania značiek zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá dĺžky na 4,9m v čase od 17.00 do 7.00 hod. Situácia v statickej doprave v mestskej časti si vyžiadala nevyhnutnosť tohto kroku a veríme, že motoristi budú tieto nové pravidlá rešpektovať. V prílohe nájdete mapky, na ktorých sú vyznačené zákazové značky. Zároveň vám dávame do pozornosti možnosť rezervovať si parkovacie miesto na vyhradenom parkovisku pri Metre. V prípade záujmu vyplňte formulár, ktorý nájdete v prílohe a zašlite ho na adresu mestskej časti.

viac
[Kontrola lokality Na Demetri]
31.10.2019

Vedenie mestskej časti spolu s odbornými pracovníkmi sociálneho oddelenia a oddelenia rozvoja miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce navštívilo vo štvrtok 31.10.2019 lokalitu Na Demetri, kde žije skupina marginalizovaného obyvateľstva. 

viac
[Lesný beh si užili veľkí aj malí]
29.10.2019

Posledný aktóbrový víkend patril 25. ročníku Ťahanovského lesného behu, ktorý celé štvťstoročie organizuje zanietená trojica bežcov na dlhé trate Karol Labaš, Anton Onder a Petr Sláma.  Slnkom zaliaty lesopark prilákal rodiny s deťmi i dospelých rekreačných bežcov, ktorí si okrem toho, že si zmerali sily v boji o sekundy, vychutnali si posledný deň babieho leta v krásnej prírode.

viac
[Zjednosmernenie Hanojskej má šancu na úspech]
23.10.2019

V stredu  23. októbra 2019 popoludní prebehlo rokovanie samosprávy mestskej časti s predstaviteľmi ÚHA vo veci sprejazdnenia Hanojskej ulice. Vďaka pozitívnemu výsledku z rokovania  tak  projekt dostal šancu pohnúť sa zo slepej uličky. 

viac
[V sobotu môžete opäť korčuľovať v Aréne sršňov]
21.10.2019

Jesennú korčuľovačku ponúka pre Ťahanovčanov Aréna sršňov v sobotu 22. októbra 2019.  Ak vás slnko nevyláka do prírody, príďte do Arény sršňov, obujte si korčule  a vyskúšajte ľadovú plochu . Od 12.30 do 13.30 to bude pre všetkých Ťahanovčanov zadarmo. 

viac
Stránka / 11        nasledujúce