Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Aktuality
20.06.2019
foto objavte vesmír

Milí školáci, vážení rodičia,
na utorok 25.6.2019 pripravila mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na návrh pani poslankyne Slivenskej ako odmenu za úspešný školský rok pre žiakov prehliadku Vesmírneho divadla v prenosnom planetáriu. K dispozícii bude v malej telocvični ZŠ Belehradská.

Viac
19.06.2019
najkrajšia predzáhradka_súťaž

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vyhlasuje súťaž   "O najkrajšiu predzáhradku" v mestskej časti. Päťčlenná hodnotiaca komisia zložená z pracovníkov Správy mestskej zelene Košice, miestneho úradu, poslancov a členov komisie komunitného rozvoja a kultúry, vyberie 6 najkrajších a  obyvatelia, ktorí starostlivosť  o vyhodnotenú záhradku zabezpečujú, získajú poukážku na nákup záhradkárskych potrieb, zeminy alebo výsadbového materiálu v hodnote 50 €. 

Viac
17.06.2019
Rozlúčka s MŠ_návšteva miestneho úradu

So škôlkou sa v piatok 14. júna 2019 lúčili budúci školáci z Materskej školy na Budapeštianskej 1 a Viedenskej 34. Bolo to  vo veľkom štýle. Vyobliekaní v absolventských talárikoch si prišli prevziať medailu rovno z rúk starostu mestskej časti. Spolu s nimi na miestny úrad zavítali aj ich rodičia.

Viac

Všetky publikované aktuality...    

 

Všetky publikované oznamy...                                   


     


                                                                             

Kalendár podujatí
                      KONTAKT
     

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJO

 
ODKAZ PRE STAROSTU
 
V O Ľ B Y
     
          ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  
 

               ÚRADNÁ  TABUĽA

 
                ÚRADNÉ HODINY
 
                 POSLANECKÉ DNI
 
CELOROČNÉ UPRATOVANIE
 
ŤAHANOVSKÉ NOVINY
 
INFO PRE DRŽITEĽOV PSOV
 
POVINNÉ  ZVEREJŇOVANIE