Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce oznamuje, že z dôvodu prípravy volieb do Národnej rady  Slovenskej republiky v roku 2020  bude v piatok 28. 2. 2020   miestny úrad pracovať v obmedzenom  režime a to tak,  že sa nebude vykonávať agenda osvedčovania listín a podpisov na listinách a nebude možné prijímanie hotovostných platieb do pokladne mestskej časti.
Hlasovacie preukazy na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky budú vydávané v úradných hodinách, t.j. v čase od 8.00 – 12.00 hodiny.
Najbližšie úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce budú v pondelok   dňa 2. 3. 2020  v obvyklom čase.

                                                                                              Mgr. Ing. Miloš Ihnát,v.r.
                                                                                                        starosta

Viac
Aktuality
19.02.2020
policajné auto
Vážení obyvatelia sídliska Ťahanovce,
 
obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky Košice-Ťahanovce eviduje v poslednom čase zvýšený počet vlámaní do pivníc a kočikární.
Žiadame Ťahanovčanov, aby boli opatrní v tom, komu otvárajú vchodové dvere a koho púšťajú do svojich brán. Aj napriek tomu, že polícia na dolapení páchateľov usilovne pracuje, žiada o pomoc občanov, aby v prípade zaznamenania podozrivých osôb alebo podozrivého konania ihneď kontaktovali linku 158.
Viac
05.02.2020
výzva rodičom novonarodených detí

Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o slávnostný akt uvítania Vášho dieťaťka do života nahlásili čím skôr, najneskôr do 21. februára 2020 na miestny úrad, tel. 055/6360430 alebo e-mailom: evidencia@tahanovce.sk, mutah@tahanovce.sk. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Viac
28.01.2020
atletický ovál večer

V týchto dňoch sa ukončili práce na osvetlení bežeckého oválu v areáli ZŠ Belehradská  široká verejnosť si bude môcť  zabehať aj vo večerných hodinách. Keďže za areál zodpovedá základná škola, je nevyhnutné  rešpektovať  na webe školy zverejnený Prevádzkový poriadok ( https://zsbelehradska.sk/prevadzkovy-poriadok-atletickej-d…/ ). Mestská časť oceňuje ochotu riaditeľky školy Márie Horváthovej, že vychádza verejnosti v ústrety a   zabezpečila možnosť využívať toto športovisko aj pre širokú verejnosť. 

Viac

Všetky publikované aktuality...    

 

Všetky publikované oznamy...                                   


     


                                                                             

Kalendár podujatí
                      KONTAKT
     

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJO

 
ODKAZ PRE STAROSTU
 
V O Ľ B Y
     
                     INFOZÁKON  
 

               ÚRADNÁ  TABUĽA

 
                ÚRADNÉ HODINY
 
                 POSLANECKÉ DNI
 
CELOROČNÉ UPRATOVANIE
 
ŤAHANOVSKÉ NOVINY
 
INFO PRE DRŽITEĽOV PSOV
 
CIVILNÁ OCHRANA