Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

 VSD oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE :

Viac
Aktuality
09.07.2018

Oznamujeme obyvateľom bytových domov na Bukureštskej ulici 1-28  a spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné a prevádzkové priestory na Bukureštskej ulici, že referát dopravy Magistrátu mesta Košice spracoval návrh organizácie dopravy na tejto komunikácii so zámerom jej zjednosmernenia.
Tento návrh v grafickom spracovaní dopravného značenia vrátane žiadosti adresovanej mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je v úplnom znení zverejnený na http://www.tahanovce.net/miestny-urad/uradna-tabula/1782/
Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s obsahom žiadosti  Magistrátu mesta Košice vyzýva obyvateľov Bukureštskej ulice a prevádzkovateľov obchodných a prevádzkových jednotiek na Bukureštskej ulici, aby sa k zavedeniu jednosmernej premávky na Bukureštskej ulici v zmysle predloženého návrhu vyjadrili. Vyjadrenie zašlite na adresu  mutah@tahanovce.sk  v termíne do 10.8.2018.

Ďakujeme za porozumenie

 MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Viac
25.06.2018

Zverejňujeme overovaciu štúdiu pre predpokladanú výstavbu garážovo-parkovacieho domu Sofijská ul.

Viac
28.05.2018

Pozrite si videoreportáž zo stránky mesta Košice:

Na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach otvorili vynovený lesopark. Pribudli v ňom nové altánky, stoly, lavice aj ohniská. Súčasťou je aj náučný chodník s 8 náučnými tabuľami. Mestské lesy Košice dosiaľ zrevitalizovali lesopark v rekreačnej časti Bankov a na sídlisku Dragovských hrdinov.

Viac
Všetky publikované aktuality...    

 

Všetky publikované oznamy...                                                                                                                

Kalendár podujatí