Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Mestská časť ponúka možnosť parkovania nákladných vozidiel pri Metre. Parkovisko bude platené (15€/mesiac). V prípade záujmu, vyplnite formulár, ktorý nájdete TU a zašlite ho na adresu mestskej časti.

 Vážení voliči,
 ak sa nebudete v čase parlamentných volieb 2020 zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska a chcete 29. februára 2020 voliť, oznamujeme Vám, že  od 25.11.2019  môžete mestskú časť požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie

hlasovacieho preukazu je možné zaslať na adresu: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce Americká trieda 15, 040 13 Košice - elektronická  adresa evidencia@tahanovce.sk, alebo  oň môžete požiadať osobne na miestnom úrade, Americká trieda 15, Košice,
č. dverí 6.

 
Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o. oznamuje, že zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2216 Juhoslovanská 2 Košice. Výkopové práce sa realizujú v zeleni. Po odstránení havárie, bude priestranstvo uvedené do pôvodného stavu
Viac
Aktuality
22.11.2019
šek pre detskú onkológiu

Charitatívne zbierky organizuje mestská časť od začiatku roku 2019 na každom väčšom podujatí.  Už niekoľkokrát boli odovzdané finančné prostriedky zo zbierok, na ktoré prispeli obyvatelia sídliska Ťahanovce tým, ktorí ich najviac potrebujú. Aj naposledy vo štvrtok 21.11.2019 navštívilo vedenie mestskej časti opäť oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemicnice v Košiciach, aby mu odovzdalo 590 €, ktoré sa vyzbierali na Ťahanovskom gurmánfestíku 19. októbra 2019. Poďakovanie patrí všetkým Ťahanovčanom, ktorým osudy chorých detí nie sú ľahostajné. 

Viac
22.11.2019
elektroodpad

Už od 7. decembra 2019 pribudne nová služba v oblasti ekologického nakladania s elektroodpadom, a to  celoročný bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky. Práve tieto spotrebiče majú ľudia zvyčajne problém naložiť do auta a zaviezť na zberný dvor, pretože sú ťažké a do bežného osobného auta sa často ani nezmestia. Obyvatelia Košíc sa tak budú môcť pohodlne, ekologicky  a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj  varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň 1 väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.

Viac
21.11.2019
Ťahanovská ruža 2019

V zasadačke miestneho úradu dnes 21.11.2019 zneli opäť ľudové piesne. Spievali žiaci základných škôl z našej mestskej časti, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách na Ťahanovskej ruži. Vzťah k tradičnej kultúre a spevácky talent bol zúročený v prednesoch súťažiacich i v príprave žiakov pedagógmi všetkých troch základných škôl na sídlisku. Ich výkony okrem odbornej poroty ocenili aj starosta mestskej časti Miloš Ihnát a prednostka miestneho úradu Beáta Zemková, ktorí boli hosťami podujatia.

Viac

Všetky publikované aktuality...    

 

Všetky publikované oznamy...                                   


     


                                                                             

Kalendár podujatí
                      KONTAKT
     

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJO

 
ODKAZ PRE STAROSTU
 
V O Ľ B Y
     
                     INFOZÁKON  
 

               ÚRADNÁ  TABUĽA

 
                ÚRADNÉ HODINY
 
                 POSLANECKÉ DNI
 
CELOROČNÉ UPRATOVANIE
 
ŤAHANOVSKÉ NOVINY
 
INFO PRE DRŽITEĽOV PSOV
 
POVINNÉ  ZVEREJŇOVANIE