Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
P O T R A V I N O V Á  P O M O C a ZÁKLADNÁ  MATERIÁLNA  POMOC - Distribúcia potravinových a  hygienických balíčkov
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s neziskovými organizáciami začína ďalšiu distribúciu potravinových a tentokrát aj hygienických balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby. 
Obyvateľom mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce, ktorí sú zapísaní v zozname konečných príjemcov, bude rozdávať Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice potravinové balíčky a hygienické balíčky dňa 16.5.2018 od 11,00 do 13,00 hod. v Kultúrnom stredisku Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
       
Viac
Aktuality
18.05.2018
Deň detí - plagát

Milé deti, aj tohto roku vám mestská časť spolu so Združením žien Košice pripravuje oslavu vášho sviatku. V športovom areáli Olympia na Čínskej ulici si v sobotu 2. júna od 15. hodiny každý určite príde na svoje. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte. Organizátori sa tešia na vašu účasť.

Viac
10.05.2018
otvorenie lesoparku

Na štvrtok 24.mája 2018 o 10.00 hod. prepravujú Mestské lesy Košice spolu s mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce slávnostné otvorenie zrekonštruovaného areálu v miestnom lesoparku nad sídliskom, spojené s predstavením novovybudovaných oddychovo-rekreačných zariadení a náučného chodníka. Zraz účastníkov je na panelovej ceste  pri výjazde z parkoviska na Ázijskej triede. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Viac
24.04.2018
Stretnutie Lovena

Nakoľko sa znova množia prípady výskytu diviačej zveri v obytnej zóne, požiadalo vedenie mestskej časti o stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Lovena, na ktorom by sa hľadali riešenia tejto neprijateľnej situácie. V utorok 24. 4. 2018 zástupca starostu Emil Petrvalský privítal zástupcu Loveny, s ktorým situáciu prerokoval.

Viac
Všetky publikované aktuality...    

 

Všetky publikované oznamy...                                                                                                                

Kalendár podujatí

 

                      KONTAKT
 
VOĽBY DO VÚC 2017
     
          ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  
 

               ÚRADNÁ  TABUĽA

 
                ÚRADNÉ HODINY
 
                 POSLANECKÉ DNI
 
CELOROČNÉ UPRATOVANIE
 
                 ŤAHANOVSKÉ NOVINY
 
DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
 
INFO PRE DRŽITEĽOV PSOV
 
POVINNÉ  ZVEREJŇOVANIE