Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Vážení obyvatelia mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce,
oznamujeme Vám, že v pondelok 26.08 a utorok 27.08  bude v čase od 7:00 prebiehať strojové čistenie vnútro blokových komunikácií (cesty, parkoviská, chodníky) spoločnosťou Kosit, a to nasledovne:

26.08. 2019 : Americká trieda – malá, Pri pošte 13, Budapeštianska, Sofijská, Varšavská, Čínska, Pekinská, Hanojská a Belehradská

27.08. 2019 : Havanská, Bukureštská, Berlínska, Helsinská, Aténska, Viedenská, Austrálska, Madridská a Bruselská

Zároveň Vás týmto chceme poprosiť aby ste na uvedených komunikáciách v uvedených dátumoch a časoch podľa možností neparkovali.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu trpezlivosť.

Viac
Aktuality
21.08.2019
Miloš Ihnát

Vážení Ťahanovčania, 
od septembra sa budete môcť raz mesačne stretávať so starostom mestskej časti v priestoroch kultúrneho strediska na Budapeštianskej 30,kde budete môcť osobne prebrať svoje sťažnosti, otázky, návrhy, či pripomienky k riešeniu problémov na sídlisku a k spôsobu vedenia mestskej časti. Stretnutia budú pravidelné, vždy v jeden z utorkov v mesiaci. O presnom dátume Vás budeme vždy informovať. Prvé stretnutie starostu s občanmi sa uskutoční 
v utorok 10. septembra 2019 o 16.00 - 18.00 hod. v kultúrnom stredisku.

Viac
19.08.2019
MZ 19.8.2019

Dnes 19.8.2019 dopoludnia sa opäť zišli poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom mimoriadnom zasadnutí. Predmetom rokovania bol jediný bod programu - 5. zmena rozpočtu, ktorá sa týkala 105 tisíc eur z rozpočtu mesta a ich využitie na projekty mestskej časti. Ťahanovský poslanecký klub, ktorý zasadnutie inicioval, mal záujem prerokovať ďalšie možnosti využitia zdrojov z mesta

Viac
14.08.2019
zastávka Bruselská

Po rokoch prežívania a postupnej likvidácie všetkých novinových stánkov, ktoré sú súčasťou zastávok MHD od Bruselskej po Belehradskú, sa konečne našiel nový vlastník. Na spoločnom stretnutí so starostom Milošom Ihnátom informoval o svojom zámere skultúrniť priestory zastávok MHD s pridanou hodnotou vo forme malej obchodnej služby.

Viac

Všetky publikované aktuality...    

 

Všetky publikované oznamy...                                   


     


                                                                             

Kalendár podujatí
                      KONTAKT
     

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJO

 
ODKAZ PRE STAROSTU
 
V O Ľ B Y
     
                     INFOZÁKON  
 

               ÚRADNÁ  TABUĽA

 
                ÚRADNÉ HODINY
 
                 POSLANECKÉ DNI
 
CELOROČNÉ UPRATOVANIE
 
ŤAHANOVSKÉ NOVINY
 
INFO PRE DRŽITEĽOV PSOV
 
POVINNÉ  ZVEREJŇOVANIE